தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம்

எல்லோருக்கும் எப்போதும் கல்வி

Tamil Nadu Open University

Education for All and Ever

NAAC 'A+' Grade with CGPA 3.32 (Cycle - 1)

(A State Open University established by the Tamil Nadu Government , Recognised by UGC-DEB, Accorded with 12(B) status by UGC
Member in Asian Association of Open Universities and Association of Commonwealth Universities)

naac_logo

Centre  for Cultural Affairs ( CCA)


About the Centre

தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கும் மாணாக்கர்களின் கலைத் திறனையும் பண்பாட்டுத் திறனையும்  ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு  52-ஆம் சிண்டிகேட் அனுமதியுடன் கலைப் பண்பாட்டு மையம் 29.07.2021-ல்  உருவாக்கம் கண்டுள்ளது.

The Centre for Cultural Affairs has been established on 29.07.2021 with the permission of 52th Syndicate to promote the artistic and cultural skills of the students of Tamil Nadu Open University.

Get In Touch


    Tamil Nadu Open University
No 577, Anna Salai, Saidapet,
Chennai - 600 015.

044-24306600
google maps

Copyright © tnou.ac.in All Rights Reserved.