தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம்

எல்லோருக்கும் எப்போதும் கல்வி

Tamil Nadu Open University

Education for All and Ever

NAAC 'A+' Grade with CGPA 3.32 (Cycle - 1)

(A State Open University established by the Tamil Nadu Government , Recognised by UGC-DEB, Accorded with 12(B) status by UGC
Member in Asian Association of Open Universities and Association of Commonwealth Universities)

naac_logo

Auditorium Section –அரங்கப் பிரிவு

Tamil Nadu Open University has three halls in use for conducting programs as Convocation, Seminars, Conferences, Events, Special Lectures, Performing Programs & Festivals.

தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டமளிப்பு விழா, கருத்தரங்கம், மாநாடு, பொது நிகழ்வுகள், சிறப்புச் சொற்பொழிவுகள், கலை நிகழ்வுகள், கலை விழாக்கள் ஆகியவற்றை நடத்துவதற்கு ஏதுவாக மூன்று அரங்கங்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளது. அவை,

A. Convocation Auditorium (பட்டமளிப்பு விழா கலையரங்கம்)
B. Tiruvalluvar Mini Auditorium (திருவள்ளுவர் சிற்றரங்கம்)
C. Avvaiyar Conferences Hall (அவ்வையார் அரங்கு)

A. Convocation Auditorium (பட்டமளிப்பு விழா கலையரங்கம்)

Convocation Hall is a fully Air-Conditioned Auditorium located at the 5th Floor of the Academic Block. It is well designed to seat for the capacity of 546 push back cushion seats. It has an expansive and spacious stage with High quality Audio & Video system and facilitated with Full Furnished Guest rooms, Green Rooms and a Food Court.

  


B.Tiruvalluvar Mini Auditorium (திருவள்ளுவர் சிற்றரங்கம்)

Thiruvalluvar Hall is a fully Air-Conditioned Mini Auditorium located at the 6th Floor of the Academic Block. It is well designed to seat for the capacity of 120 push back cushion seats. It has a Mini stage with Quality Audio & Video system and facilitated with Guest room and a Food Court.

  


C. Avvaiyar Conference Hall ( அவ்வையார் அரங்கு)

Avvaiyar hall is an Air-Conditioned Conference Hall located at the 4th Floor of the Administrative Block. It is well designed to seat for the capacity of 60 push back cushion seats. It has a Stage with Quality sound system.
Contact Details : (மேலான தொடர்புக்கு)
Dr. C.KARTHIKEYAN
(Asst.Professor – Drama & Theatre Studies)
Manager i/c
Auditorium Section
Tamil Nadu Open University,
Saidapet, Chennai – 600015.
E-mail: arangam@tnou.ac.in
Phone No.: 8838681851

Get In Touch


    Tamil Nadu Open University
No 577, Anna Salai, Saidapet,
Chennai - 600 015.

044-24306600
google maps

Copyright © tnou.ac.in All Rights Reserved.